BHI首页 服务电话:010-68570776 68570774
10万客户首选 21年品质追求

大唐克旗煤制气有限公司管件法兰采购询价公告

项目基本情况
克什克腾旗 发布时间 2020-03-28
材料,化工医药招标类型设备采购
招标内容
询价公告 询价编号:P-*-*-*询价名称:*管件法兰采购报价截止时间:*-*-* *:*:*采购单位(含部门):*(采购部)采购人:* 序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注 1   插环|** ** *|* ** 4 片 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   2   插板|** ** *|* ** 4 片 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   3   管帽|**-*.0|*CrMo */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   4   管帽|*** *S |* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   5   对焊管座|****-*.0**|*# */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   6   对焊支管座|**** *mm*** * |*Cr2Mo1 */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   7   对焊支管座|**** *mm*** * |*Cr2Mo1 */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   8   对焊支管座|**** *mm*** * |*Cr2Mo1 */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   9   对焊管座|****-Sch***|*# */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|****-Sch***|A* * *-* * 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   管座|管座*×*-*|A** *-* 3 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   管座|管座*×*-*|A** *-* 3 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   支管台|** ** *|A*.* * B*.5 6 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   支管台|** ** *|* */T* 3 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   同心异径管|**×*-Sch*|A* * * B*.9 8 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   焊接异径接头(E)|**X*-*.*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝异径三通 |**X*- Sch*|A* * * B*.9 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝异径接头|**X*-Sch**ch*S|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝异径三通 |**X*-Sch**ch*S|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝偏心异径接头|**X*-Sch**ch*S|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝对焊偏心异径管|**X***|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   插板/垫环|** *Lb *|* */T* 1 套 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   插板/垫环|** *Lb *| *CrMo */T* 1 套 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   插板|** *Lb *|* */T* 1 片 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|**×*-7.*×4.*|A* * *-** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|**×*-7.*×3.*|A* * *-** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|**×*-7.*×*|*L */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|**×*-*×8|*CrMo */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|**×*-*×8|*CrMo */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|**×*-*×*|*Cr2Mo1 */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   承插焊支管座|**×*-8×*|* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝对焊同心异径管|**×*-8×*|*CrMo */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝对焊偏心异径管|**×*-8×*|*CrMo */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝对焊偏心异径管|**×*-*.5×*|*Cr1Mo* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   承插焊异径三通|**×*-*Lb-*|*CrMo */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   承插焊异径三通|**×*-*Lb-*|*Cr2Mo1 */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝对焊异径三通|**×**×*|*CrMoG */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   同心异径管|**×*-**×**S|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|A** *-** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   同心异径管 |**×*-Sch*×Sch*-*|* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*S×*-*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|A** *-** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝异径三通|**×*-Sch*×Sch*|* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝异径三通|**×*-Sch*S×Sch*S|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝异径三通|**×*-Sch*×Sch*|A** **.9 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝异径三通|**×*-Sch*×Sch*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   无缝异径三通|**×*-Sch*×Sch*S|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   同心异径管|**×*-Sch*×Sch*|A** **.9 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   同心异径管|**×*-Sch*×Sch*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   同心异径管|**×*-Sch*×Sch*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   同心异径管|**×*-Sch*×Sch*S|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   管帽|**-Sch*|A** **.9 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管台|**×*-**×**-*|A** *-** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-**×**S-*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×**-**×**-*|A** *-** 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-**×**-*|A** *-** 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-**×**-*|A** *-** 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*-*-*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*S×*-*|* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|A** *-** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*S×*-*|* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|A** *-** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|A** *-** 6 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*-*-*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|A** *-** 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*| * */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×**-*|A** *-** 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|A** *-** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|A** *-** 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|A** *-** 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*×*-*|* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*S×*-*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊管座|**×*-Sch*S×*-*|* */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   承插焊管箍|**×* ** *|A** *-** 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|**×*-7.*×4.*|A** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|**×*-9.*×4.*|A** 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|**×**×4.*|A** 5 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   对焊支管座|*Lb ** *|* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   法兰盖|** *Lb *-*|A** * B*.5 * 片 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°焊接弯头(L)|***|*# */T* 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°承插焊弯头|**-*Lb|A* * * B*.9 * 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°热压弯头|φ*×4|* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°*′*”弯头|P=9.** t=*℃ φ*X*,R=*,a=*|*Cr1Mo* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°热压弯头|Φ*×* P=*.*Mpa t=*℃|*G */T* 6 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *o无缝弯头(L)|**-Sch*|A* * * B*.9 * 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°承插焊弯头(L)|**-*Lb-*|*Cr2Mo1 */T* 5 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°无缝弯头(L)|**-Sch*|A** **.9 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°无缝弯头(S)|**-Sch*|A** **.9 3 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°无缝弯头(L)|**-Sch*|A** **.9 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°无缝弯头(L)|**-Sch*S|* */T* 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°无缝弯头(L)|**-Sch*|A** **.9 * 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°无缝弯头(L)|**-Sch*|A** **.9 3 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°无缝弯头(L)|φ*×7|A*.* **.9 2 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°无缝弯头(L)|φ*×*.5|*GrMoG */T* 4 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   *°无缝弯头(L)|φ*×9.*|A*.* **.9 1 个 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   突面带颈对焊法兰|** **.0 *-* S=*|* */T* 2 片 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   突面带颈对焊法兰|** ** *-*|A** *-** * 片 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   *   突面带颈对焊法兰|** ** *-*|A** *-** 5 片 *-*-* *大唐国际克什克腾煤制天然气有限公司基建仓库   报价要求:请根据明细清单填报*%含税单价付款方式:货到验收后付款其他内容:本次询价仅接受生产商/制造商(采购物资由报价人自行生产)报价,不接受经销商报价。报价人需取得中华人民共和国特种设备制造许可证(压力管道元件)证书并在有效期内,其压力管道元件制造许可品种及其级别达到压力管道管件B级要求。发布日期:*-*-*
如果您是会员,请点击这里[登录]
如果您还不是会员,请查看[项目样本],或者点击这里[免费注册]
更多详情,请了解[会员服务内容]
如果您需要解决登录及其他问题,请您与中国拟在建项目网联系,咨询热线:010-68570774 / 68570776
项目详情