BHI首页 服务电话:010-68570776 68570774
10万客户首选 21年品质追求

中标公告:建工-崇明区横沙乡红星河(创建河-建东河)河道整治工程-护岸桥涵工程中标公告

项目基本情况
崇明区 发布时间 2021-03-02
生态休闲旅游招标类型设备采购
招标内容
*宝冶集团有限公司
中标公告
 
招标编码:
*
 
招标名称:
建工-*横沙乡红星河(创建河-建东河)河道整治工程-护岸桥涵工程
 
中标人:*
*
 
中标金额:
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
*年3月2日
 
 
 
如果您是会员,请点击这里[登录]
如果您还不是会员,请查看[项目样本],或者点击这里[免费注册]
更多详情,请了解[会员服务内容]
如果您需要解决登录及其他问题,请您与中国拟在建项目网联系,咨询热线:010-68570774 / 68570776
项目详情