BHI首页 服务电话:010-68570776 68570774
10万客户首选 21年品质追求

?巴州区天马山镇茶旅融合示范片道路建设项目

项目基本情况
四川 发布时间 2022-06-28
轻纺食品,市政公用招标类型施工总承包
招标内容
.csD**0{text-align:center;text-indent:0pt;margin:2pt *pt 0pt *pt}
.cs**2{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs*E*D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt}
.csC0F3A*B{text-align:center;text-indent:0pt;margin:*pt 2pt 0pt 0pt}
.cs**D9B{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs5F3F**{text-align:center;text-indent:0pt;margin:0pt *pt 0pt *pt}
.cs**F*{color:#*;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:*pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs*{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*pt;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration: underline;}
.cs4A2B9D*{text-align:center;text-indent:0pt;margin:0pt *pt 0pt *pt}
.cs*B*{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs*E*B{text-align:left;text-indent:0pt;margin:1pt 0pt 0pt 0pt}
.cs9C2A*A{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs*E*E{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt 5pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs1**{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:bold;font-style:normal;}
.cs*9D*{text-align:justify;margin:5pt *pt 0pt -*pt;line-height:1.*;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs**2C7C{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.cs6A2C*A{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration: underline;}
.cs*{color:#*;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:*.5pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.csE*{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;}
.cs**E0{text-align:justify;text-indent:-*pt;margin:5pt *pt 0pt *pt;line-height:1.*}
.cs**{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs4A2D**{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.csA*C5E{text-align:justify;margin:5pt *pt 0pt -*pt;line-height:1.*;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs1**F{text-align:left;margin:8pt 0pt 0pt 5pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.csB*E1{text-align:left;margin:5pt 0pt 0pt -*pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:*}
.csA*E0{color:#*;background-color:#*;font-family:宋体;font-size:*pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;}
.cs***{text-align:left;margin:5pt *pt 0pt -*pt;line-height:1.*;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:宋体;font-size:*}
.cs3E4**{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt -*pt;line-height:*.3pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs5F4A6*{text-align:left;margin:4pt 0pt 0pt -*pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs***{text-align:left;margin:5pt 0pt 0pt -*pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.csC**{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.cs2C***{text-align:left;margin:5pt *pt 0pt -*pt;line-height:1.*;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs2**D7{color:#1A1A1A;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration: underline;}
.csE*{text-align:left;text-indent:*pt;margin:0pt *pt 0pt *pt;line-height:1.*}
.csE*E*A{color:#*;background-color:transparent;font-family:Times New Roman;font-size:*.5pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.csE4D5A*{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt -*pt;line-height:*.*pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs*A7B*{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;line-height:*.*pt}
.cs1B**5{color:#*;background-color:transparent;font-family:Calibri;font-size:*pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.cs*C*E4{text-align:left;margin:2pt *pt 0pt -*pt;line-height:1.*;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs*D9D*{text-align:left;margin:0pt *pt 0pt -*pt;line-height:1.*;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs**D{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: none;}
.cs*F2*9{text-align:left;text-indent:0pt;margin:9pt 0pt 0pt 5pt}
.csB1E**{color:#*;background-color:transparent;font-family:新宋体;font-size:*}
.csC5A*D{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs2C*{text-align:justify;margin:0pt *pt 0pt -*pt;line-height:1.*;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.csC9*3F{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.csF9A*F3{text-align:justify;margin:1pt 0pt 0pt -*pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs*F*{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt *pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.csB*E8{text-align:left;margin:5pt *pt 0pt -*pt;line-height:1.*;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:normal;font-style:normal}
.csF1E*A{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt -*pt;line-height:*.4pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:normal;font-style:normal}
.cs*C0*6B{text-align:left;text-indent:0pt;margin:5pt 0pt 0pt *pt}
.csF0A0D9B9{text-align:left;margin:5pt 0pt 0pt *pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs**0A0{text-align:left;text-indent:*pt;margin:5pt *pt 0pt *pt;line-height:1.*}
.cs*A*C3{text-align:left;margin:0pt 0pt 0pt *pt;line-height:*.4pt;list-style-type:decimal;color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.cs*B6*6A{text-align:left;text-indent:0pt;margin:5pt 0pt 0pt *pt}
.cs****{text-align:left;text-indent:1pt;margin:5pt *pt 0pt *pt;line-height:1.*}
.cs*C*D3{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt *pt;line-height:*.4pt}
.cs*C{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*}
.csC*A7B4{text-align:left;text-indent:1pt;margin:5pt *pt 0pt *pt;line-height:1.*}
.cs*C5E8{color:#*;background-color:transparent;font-family:黑体;font-size:*.5pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
.csA**{text-align:right;text-indent:0pt;margin:4pt *pt 0pt 0pt}
.cs**2{text-align:right;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt}
第一卷 第一章 招标公告 *天马山镇茶旅融合示范片道路建设项目(项目名称)/标段施工招标公告 
招标条件
本招标项目*天马山镇茶旅融合示范片道路建设项目(项目名称)已由 *市*发展和改革局(项目审批、核准 或备案机关名称)以巴区发改行审可研【*】*号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为*市*农村公路发展服务中心 ,建设资金来自 争取专项资金及区财政统筹解决
(资金来源),出资比例为*%,招标人为*市*农村公路发展服务中心。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
本招标项目为*省行政区域内的国家(政府)投资项目,*市*发展和改革局核准(招标事项核准文号为巴区发改行审可研【*】*号)的招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标代理机构是: 中正天达建设项目管理有限公司 。
项目概况与招标范围
建设地点:天马山镇狮子寨村、茶园村、寺岭村 项目规模:*,采用四级公路技术标准建设,并完善配套设施,建设里程共3.*公里(其中:改建路段2.*公里、新建路段1.*公里).计划工期:*日历天;招标范围:施工图及工程量清单所示全部内容;标段划分:施工1个标段。
 
投标人资格要求
本次招标要求投标人须具备独立法人资格,具备国家建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质,省外企业需持有《*省省外企业入川承揽业务验证登记证》或《*省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》或《*省省外建筑企业入川信息电子登记表》   资质 ,近3年(*年*月*日至今)至少己完成1个公路工程类施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
投标人应进入交通运输部“ *公路建设市场信用信息管理系统(http://*)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一 致。
本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / 。
 
与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或   存在控股、 管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则, 相关投标均无效。在“信用中国” 网站(* )中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
 招标文件的获取 
凡有意参加投标者,请于*年6月*日开始登陆*市政务服务和公共资源交易服务中心网站(*)“公共资源交易平台”中“建设工程招标投标”通过数字证书下载招标资料(招标文件、工程量清单、施工图纸等)。招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。
 
投标文件的递交及相关事宜
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为*年7月*日*时*分,地点为:*市政务服   务和公共资源交易服务中心(*市经开区红星街*号市民之家4楼)本项目开标厅。逾期送达的或者未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人不予受
理。
发布公告的媒介
本次招标公告在*公共资源交易平台(*省)、*建设网、*市公共资源交易信息   网上发布。
联系方式
招 标 人:* *市*农村公路发展服务中心地 址: *市*老观桥路*号 邮 编: *联 系 人:* 张先生电 话: *传真:/  招标代理机构:*地 址: *省*金牛高新技术产业园区振兴路*号3号楼3-H座-*号邮 编: *联 系 人:* 张先生电 话: *-*传 真 : / *年6月7日   相关资料下载:*
如果您是会员,请点击这里[登录]
如果您还不是会员,请查看[项目样本],或者点击这里[免费注册]
更多详情,请了解[会员服务内容]
如果您需要解决登录及其他问题,请您与中国拟在建项目网联系,咨询热线:010-68570774 / 68570776
项目详情