BHI首页 服务电话:010-68570776 68570774
10万客户首选 21年品质追求

广元矿鑫能源有限责任公司旺苍黄家沟煤矿扩建工程

发布时间:2022-05-20

项目概况

建设内容及规模

       拟从150kt/a升级改造为300kt/a设计生产能力。

项目简介

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      


       序号
      


      

      


       项目名称
      


      

      


       建设地点
      


      

      


       建设单位
      


      

      


       环境影响评价机构
      


      

      


       受理日期
      


      

      


       1
      


      

      


       广元矿鑫能源有限责任公司旺苍黄家沟煤矿扩建工程
      


      

      


        旺苍县东河镇双农村
      


      

      


       广元矿鑫能源有限责任公司
      


      

      


       四川鑫锦程工程咨询有限公司
      


      

      


       2022-5-19
      


      

      
      
      
      
      
      
      
      
       广元矿鑫能源有限责任公司旺苍黄家沟煤矿扩建工程-公示本.pdf

      
      
      
      
      
      
      
      
       广元矿鑫能源有限责任公司旺苍黄家沟煤矿扩建工程-公参说明.pdf

      
      
      
      
      

项目详情