BHI首页 服务电话:010-68570776 68570774
10万客户首选 21年品质追求

年产高性能纤维制品及复合材料8000吨

发布时间:2022-06-22

项目概况

建设内容及规模

       年产高性能纤维制品及复合材料8000吨

项目简介

       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

序号


      

      

项目名称


      

      

建设地点


      

      

建设单位


      

      

环境影响


      

评价机构


      

      

环评文件


      

(链接)


      

      

4


      

      

年产高性能纤维制品及复合材料8000吨


      

      

苏州市吴江区盛泽镇立新路199号


      

      

彩通(苏州)纳米新材料科技有限公司


      

      

苏州清泉环保科技有限公司


      

      

见附件


      

      
      
      公示版吴江交通沥青路面工程有限公司环评文件
      
           公示版文本(天邑)报批稿全本
      
           公示版文本(彩通)报批稿全本
      
           江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司报告表报批稿附图附件2
      
      


      


      


      
      


      

项目详情